Craps spel

craps casinospel

Craps spel är en av klassikerna när det kommer till casino spel – både online och runt om på landets live casinon.

När man spelar craps så satsar du på utfallet av två tärningar som kastas flera gånger efter varandra.

Spelet kan i all sin enkelhet verka något invecklat. Detta på grund av att även om de basala reglerna är enkla finns det väldigt många kombinationsmöjligheter när du satsar, vilket kan få spelet att verka svårare än det är.

 

Craps spel är ett socialt spel

I motsats till andra casino klassiker som t.ex. blackjack spel och baccarat spel är craps spelet ett socialt spel där man kan spela flera på samma gång.

Den som kastar tärningarna kallas för en “Shooter”. Denna roll skiftas mellan spelarna vid bordet.

De viktigaste personerna kring craps bordet förutom Shootern, är följande:

  • Dealer 1 – avlägsnar spelarnas chips
  • Dealer 2 – betalar vinnarna
  • Box man – styr tärningskastet
  • Stick man – reglerar spelets hastighet

Nu känner du till de viktigaste deltagarna i ett craps spel och du är klar att lära dig grundbegreppen så att du kan komma igång med att spela.

Grundbegreppen i craps spel

Innan du sätter igång med ditt craps spel så finns det ett par basala grundregler som du bör känna till. Sedan kan du alltid lära dig mer via matematiska sannolikheter för att försöka få de rätta kombinationerna och därmed öka dina chanser att vinna.

  • Pass line
  • Don’t pass line
  • Come bets
  • Don’t come bets

Pass line

Innan det att shootern kastar sina tärningar första gånger i det som kallas för ett “come out roll” ska shootern placera sin första insats på ett av följande fält på bordet: “pass line” eller “don’t pass line”.

Placerar han dem på fältet “pass line” betyder det att han tror att tärningskastets utfall blir 7 eller 11. Shootern förlorar sin insats om tärningarna visar 2,3 eller 12. Har tärningskastet ett annat värde än ovan nämnda, alltså 4,5,6,8,9 eller 10 förvandlas den summan till poäng (dessa kallas för öppna siffror).

Därefter fortsätter shootern att kasta tärningarna tills det att han träffar antingen det totala poängen eller 7. Träffar han den totala poängsumman innan han slår 7 har han vunnit.

Don’t pass line

Don’t pass line är motsatsen av pass line. Om shootern placerar sin insats på don’t pass line hoppas han alltså på motsatsen till det, som de som har satsat sina pengar på pass line fältet, gör.

Med andra ord så innebär det att han satsar på att tärningssumman blir 2 eller 3. Blir det 7 eller 11 har han förlorat. Blir summan 12 spelar jämt med banken. Detta kallas “Push” och betyder att han får tillbaka sina pengar.

Blir summan av tärningskastet allt annat än 2, 3, 7, 11 eller 12, blir denna summa igen förvandlad till poäng. Förutsatt att Pass line spelarna satsar don’t pass på att siffran 7 kommer upp innan poängsumman, så har han vunnit, och pass line har förlorat.

Come bets

Ett come bet placeras i “come bet” fältet på craps bordet. Come bettet i ett craps spel kan inte placeras innan come out rollen är gjord och en öppen siffra är funnen; en poängsumma.

Härefter gäller samma regler som för pass line bets. Om shootern kastar 7 eller 11 har come bets inkasserat vinst. Om tärningarna visar 2, 3 eller 12 har come bet spelaren förlorat sin insats.

Om tärningarna visar allt däremellan, alltså 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, är detta ett öppet tal och insatsen lagt i come bet fältet placeras nu i come fältet på bordet. Come fältet på bordet i ett craps spel betyder att man satsar på ett av de ovan nämnda öppna talen.

Får shootern härefter de öppna siffrorna innan han kastar 7 inkasserar de spelare som satsat på come fältet vinst.

Don’t come bets

Don’t come bets fungerar precis som come bets – fast tvärt om! Här placeras insatsen också först efter come out rollen i fältet “don’t come bet”.

Har man placerat sin insats här är man intresserad av samma tärningskast som de som satsat på don’t pass line, det vill säga på utfallet 2 eller 3. Blir det varken 2, 3, 7 eller 11, men däremot 12 går spelet upp i en “push” och du får tillbaka dina pengar.

Träffar summan ett av de andra talen, alltså 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, betyder det att tärningskastets summa är ett öppet tal och don’t come bettet ryker över i come fältet som representerar de öppna talen.

Härefter hoppas don’t come spelare – i motsats till come bet spelare – på att shootern inte får summan av det öppna talet innan en sjua.

Alla vinster som vinns i ovan nämnda scenarior vinns med insatsen 1:1. På samma sätt kan du inte ta bort eller minska dessa bets. När du placerar dina pengar i ett craps spel och placerat din insats på ett av de nämnda områdena kan dina pengar bara återbetalas om du vinner.

Sucker bets

Sucker bets är den term som används för alla ytterligare insatser som ett craps spel erbjuder. De går under namnet “sucker bets” eftersom dessa typer av insatser oftast innebär att du förlorar din insats. Sucker bets bör undvikas så långt möjligt i ett craps spel.

Kontakta oss

Det meddelande har skickats!

Tillbaka till webbplatsen